evrimselfarklilikKosif Yıldız İnşaat’ile olmak, insana, insanın başarabileceklerinin sınırsızlığına inanmaktır. Aydınlık bir geleceğe teknoloji ve bilimin ışığında ulaşılabileceğinin ve bunun için de öncelikle insan zekasına ve becerisine yatırım yapma gerekliliğinin bilincinde olmak…
Çalışanlarımız en değerli kaynağımız, onların kalitesi ürün ve hizmet kalitemizin en büyük güvencesi. Onları seçerken gösterdiğimiz özeni gelişim programlarında da sürdürürüz. Bu programlar çalışanlarımızın takım anlayışı içinde eşgüdümlü hareket edebilme, öneriler geliştirme ve gerçekçi
karar verebilme becerilerini geliştirir. Yaratıcılıklarını harekete geçirir, memnuniyetlerini ve verimliliklerini yükseltir.

İnsan kaynakları politikamız yalnız Kosif Yıldız İnşaat’ın değil, Türkiye’nin geleceğini de güvenceye almaya yöneliktir. Hatve Vakfı aracılığıyla eğitime muhtaç, başarılı öğrencilere verdiğimiz burslar, kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğümüz sosyal, kültürel ve çevre koruma faaliyetlerimiz, insana yaptığımız yatırımın bir diğer yüzünü oluşturur.

Kısacası Kosif Yıldız İnşaat’li olmak, dayanışma ve işbirliğinin hakim olduğu bir çalışma ortamında, 200’e aşkın çalışandan oluşan büyük bir aile olmaktır. Gurur duyuyoruz.